main content

CO2 fodaftryk

Drivhusgasemissionerne har en indvirkning på vores planet balance af jord, hav og lufttemperatur. For at få en god idé om de miljømæssige konsekvenser af plastpaller, blev det besluttet at beregne carbon udledningen i disse produkter. For at fastsætte carbon udledningen, carbondioxid ækvivalent - nødvendig til fremstilling af pallen, udtrykt i kilogram (kg CO2 ækvivalent), blev denne beregnet. De fleste af drivhusgasser kommer fra råstofudvinding, transport og fremstilling af produkter.

Ud over de sædvanlige vurderingskriterier, såsom pris og kvalitet, er carbon footprint et stigende beslutnings parameter blandt kunder, der ønsker at sammenligne produkter med hinanden. Q-Pall vil også bruge resultaterne af disse carbon footprint dokumenter - som udgangspunkt for forbedring af miljøpræstationer af sine produkter. Man søger at minimere udledningen af drivhusgasser ved at sætte strenge design-relaterede mål for energi og materiale effektivitet. Environmental Product Declaration (EPD) dokumenter er tilgængelige for alle typer af plastpaller.