main content

XRF Analysis

X-ray fluorescens (XRF) er en hurtig og fuldstændig ikke-destruktiv metode til at udføre elementær analyse i alle former for prøver, uanset om plast, metaller eller jord skal analyseres. XRF analyse kombinerer høj nøjagtighed og præcision med effektiv prøveudtagelse til analyse af elementer fra Beryllium (Be) til uran (U) ned til en part per million (ppm) niveau.

Q-Pall bruger denne metode til at bekræfte, at deres produkter er i overensstemmelse med RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktivet. Materialerne som er reguleret i henhold til RoHS er: bly (Pb), kviksølv (Hg), cadmium (Cd), hexavalent chrom (CrVI), polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE). Den håndholdte XRF pistol man anvender, er specielt egnet til at screene disse materialer ved at afsløre de ovennævnte materialer i polymerer og plast. Q-Pall har gjort bæredygtighed til et vigtigt parameter i sin virksomhed, ved at bruge genbrugsmaterialer og kontrollere deres produkter for farlige stoffer i henhold til RoHS-direktivet. 

1dbdcf90e6ff1f4eaacf5fda5355b650.jpg